"De Leeuw is Los"!
Navigatie

SKS JUBILEUM WEDSTRIJD VERPLAATST NAAR 2021

SKS JUBILEUM WEDSTRIJD VERPLAATST NAAR 2021

Het bestuur van de SKS heeft besloten de jubileumwedstrijden en receptie, zoals die gepland stonden in het weekend van 12 en 13 september, te verplaatsen naar 2021.

 

Dit vanwege de opleving van het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen. De geldende noodverordening en daaruit voortvloeiende protocollen leggen aanzienlijke verplichtingen neer bij de organisatie.

Het SKS bestuur begrijpt dit en neemt met dit besluit haar verantwoordelijkheid, zoals dat mag worden verwacht van inwoners van een land in een “intelligente lockdown“. Hierbij neemt het bestuur in ogenschouw dat zij schippers en bemanningen maar ook hun familie op volgschepen niet in een situatie wil brengen waarin risico zou kunnen worden gelopen. Dit geldt uiteraard ook voor onze trouwe volgers op de wal en op het water.

De persconferentie van vanavond waarin de regels verder zijn aangescherpt onderstreept wat het bestuur betreft dit besluit.

In 2021 wil men een of meerdere wedstrijden organiseren in het kader van het 75 jarig jubileum. Hiermee verwacht het bestuur dat er beter recht kan worden gedaan aan het feestelijke karakter van deze mijlpaal.

Voorzitter René Nagelhout van de SKS: “Er is de afgelopen weken veel overleg geweest met de verschillende instanties. Het is bijzonder jammer dat we dit vervelende besluit nu moeten nemen. ”

“Ook in Fryslân zien we het virus weer opleven,” reageert Wim Kleinhuis, directeur van Veiligheidsregio Fryslân. “De maatregelen die in heel Ned

erland gelden zijn er niet voor niets; we willen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. We zijn blij dat het bestuur van de SKS haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heel serieus neemt. Tegelijkertijd begrijpen we ook hoe spijtig het is dat uitgerekend de jubileumwedstrijden moeten worden verplaatst.”

“Alle begrip en ondersteuning voor dit lastige besluit”, zegt wethouder Jos Boerland van  gemeente De Fryske Marren. “We gaan altijd uit van “ja tenzij”, maar de ’tenzij’ is nu gewoon te groot om de wedstrijden op verantwoorde wijze te kunnen organiseren.”

Copyright © 2024 Stichting Ljouwerter Skûtsje