"De Leeuw is Los"!
Navigatie

Nieuwe formule voor zeilmeting moet zorgen voor gelijkwaardigheid skûtsjes

Woudsend- De toegestane verhouding tussen de afmetingen van skûtsje en zeilen wordt weer als vanouds bepaald door een eenvoudige -en werkbare formule. Deze Formule 2016 is gebaseerd op de Formule 2000 (ook bekend als Formule Amels) aangevuld met opgedane ervaringen met het op een computerprogramma gebaseerde VPP van de afgelopen vijf jaar. De Formule 2016 is tot stand gekomen dankzij onderzoek van een commissie uit eigen SKS gelederen in samenwerking met experts uit het veld.

 Gelijkwaardigheid

Door de nieuwe zeilformule die afgelopen vrijdag door de SKS is vastgesteld, moeten sommige skûtsjes zeil inleveren en krijgen andere skûtsjes er zeil bij. Met het inleveren of vergroten van het zeiloppervlakte, en dus automatische snelheid, wil de SKS de gelijkwaardigheid bij de skûtsjes mogelijk maken.

Formule 2000

Voor het uitvoeren van een controle berekende maximum zeiloppervlakte wordt gebruik gemaakt van een gewaarmerkte VVP( Velocity Prediction Program) berekening. Een VPP, is een snelheidsvoorspelling programma en wordt gebruikt door scheepsbouwers, model testers, zeelieden en zeilmakers om de prestaties van een zeilboot te voorspellen voordat het is gebouwd of voorafgaand aan belangrijke wijzigingen.

Berekening

Om de berekening te kunnen maken zijn er bepaalde gegevens nodig. Het Lijnenplan en de uitkomsten van stabiliteit –en dieptemeting. ( hellingproef) Daarnaast vindt de meetprocedure plaats op stil en zoet water en is er geen golfslag. Het skûtsje moet “wedstrijd klaar” voor de meting worden aangeboden. Daarnaast zijn er nog enkele verplichte zaken. De zwaarden moeten uit het water, op 05 centimeter boven het waterpeil. De giek moet in het midden op de roef zijn vast gesjord en de mast moet geborgd zijn in de mastenkoker o.a.

Elk skûtsje is uniek

Aan de hand van alle gegevens wordt de berekening gemaakt van de totaal gezeilde tijd van het skûtsje. Maar skûtsjes zijn geen eenheidsklasse, sterker: elk skûtsje is uniek. Het computerprogramma en de VPP software waarmee de afgelopen ruim vijf jaar is gewerkt, zijn gebaseerd op toepassing in een eenheidsklasse. In de praktijk van de SKS is gebleken dat oneindig veel parameters gebruikt kunnen worden. Dit is onwerkbaar en niet gewenst.

Nieuw besluit

Besloten is dan ook terug te grijpen naar een eenvoudig te gebruiken en begrijpen formule die altijd goed heeft gewerkt: de Formule 2000. Deze wordt op basis van de ervaringen van de afgelopen vijf jaar uitgebreid met twee factoren; te weten het verplichte zeilsilhouet en de windgradiënt. Er is een keuze gemaakt in parameters die verklaarbaar maar vooral werkbaar zijn zonder toepassing van ongrijpbare computersystemen. De Formule 2016 wordt na het seizoen 2020 geëvalueerd en tot die tijd gemonitord.

 Ljouwerter skûtsje

Maar wát zijn de gevolgen voor de Rienk Ulbesz? Na de verbouwing in 2014 moest het skûtsje opnieuw worden gemeten. Daaruit bleek dat er bijna 4 m2 extra zeil mocht worden   gevoerd. Op basis van de nieuwe Formule en de nu bij ons bekende gegevens is, dit voordeel vrijwel weer verdwenen.

Zeil inleveren

We schatten nu in dat  3m2 moet worden ingeleverd. Dat betekend dat alle grootzeilen en de fokken weer naar de zeilmaker moeten. In samenspraak met de schipper zal de zeilmaker bepalen waar er weer wat weggesneden moet worden. Een behoorlijke ingreep omdat de zeilen nog met de hand worden “afgezoomd.”

veranderingen-580x386

Copyright © 2024 Stichting Ljouwerter Skûtsje