"De Leeuw is Los"!
Navigatie

Nieuwe Hoofdsponsor

Maaz Dairy Foods heeft onlangs het contract ondertekend waarmee zij zich voor 3 jaar binden als hoofdsponsor aan het Ljouwerter Skûtsje.

Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om de ambitie van het nieuwe bestuur vorm te geven. Namelijk dit jaar in het linker rijtje van het SKS kampioenschap 2018 terecht komen, om vervolgens de jaren daarop een serieuze gooi te doen naar het kampioenschap.

Het binnenhalen van MAAZ is voor de stichting een belangrijke mijlpaal. Ook zijn we blij met het feit dat de huidige subsponsor (de supermarkt combinatie Jumbo Van Loonstraat, Jumbo Els Boek en Jumbo Cambuurplein) bereid bleek om het lopende contract open te breken en weer voor 3 jaar te verlengen. In combinatie met de huidige, trouwe groep Vrienden en de subsponsor, dekt de bijdrage van de nieuwe hoofdsponsor een groot deel van de financiering en de exploitatie van het Ljouwerter Skûtsje.

Maar daarmee is de zoektocht naar nieuwe sponsors nog niet ten einde. Zeker om de ambitie vorm te geven moet er op dat gebied nog wel wat werk worden verzet. Het bestuur houdt rekening met een investering in een compleet nieuwe set zeilen als de zeilformule (weer) wordt aangepast. Daarnaast dient er een reservering gedaan te worden voor een mogelijke aanpassing van de lengte van het skûtsje. Dit als gevolg van een wetswijziging betreffende het CVO (Certificaat van Onderzoek) waarin maximale lengtes zijn opgenomen.

Het nieuwe bestuur werkt op dit ogenblik aan plannen waarin de te nemen stappen concreet worden gemaakt.

MAAZ uit Bodegraven is producent van een nieuw ontwikkeld hoogwaardig melkpoeder. Deze melkpoeder wordt door toevoeging van zuiver water weer melk, die optimaal geschikt is voor de productie van hoge kwaliteit kaas. Iets wat met reguliere melkpoeder niet goed mogelijk is.

MAAZ richt zich op zuivelondernemingen in Azie, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Spil in de onderhandelingen met MAAZ was Meine Haringsma, exportdirecteur en al 40 jaar verbonden aan het Ljouwerter Skûtsje.

Copyright © 2024 Stichting Ljouwerter Skûtsje