"De Leeuw is Los"!
Navigatie

Ljouwerter Kampioenschap Skûtsjesilen – Verplaatst!

Beste Vriend(in)/Relatie van het Ljouwerter Skûtsje,

Op dinsdag 18 augustus vertelden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie over corona en de nieuwe regels.

Dit vanwege de opleving van het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen. De geldende noodverordening en daaruit voortvloeiende protocollen.

In Fryslân zien we het virus weer opleven. De maatregelen die in heel Nederland gelden zijn er niet voor niets, en we willen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.

Daarom heeft het bestuur van het Ljouwerter Skûtsje het besluit moeten nemen dat het Ljouwerter Kampioenschap Skûtsjesilen van 4 september geen doorgang kan vinden en deze te verplaatsen naar 2021. Wij vinden het niet verantwoord om onze Vrienden, relaties, schippers, bemanningen in deze omstandigheden voor het houden van een sportieve en informatieve activteit bij elkaar te brengen.

Vanaf het moment van uitsturen van de uitnodiging zijn de omstandigheden gestaag verslechterd. Dit heeft geleid tot een aanscherping van de protocolle

n voor de organisatie van de activiteit. Het legt een flinke verantwoordelijkheid neer bij de organisatie voor het handhaven van de gestelde regels.

Het Ljouwert

er Skûtsje bestuur neemt met dit besluit haar verantwoordelijkheid, zoals dat mag worden verwacht van inwoners van een land in een “intelligente lockdown”. Hierbij rekeninghoudende dat het Ljouwerter Skûtsje bestuur de schippers en bemanningen, Vrienden & Relaties niet in een situatie wil brengen waarin risico zou kunnen worden gelopen.

Wij hopen jullie alleen op korte termijn in betere situaties en goede gezondheid weer te mogen verwelkomen bij 1 van onze activiteiten.

Copyright © 2024 Stichting Ljouwerter Skûtsje