"De Leeuw is Los"!
Navigatie

#houvol

#houvol
De opening van het vaarseizoen⚓️☀️⛵️is door het rondgaande coronavirus uitgesteld. Voor watersportverenigingen en jachthavens gelden restricties die recreëren op het water bemoeilijken. Zo is een gedragscode opgesteld en gelden aangepaste bedieningstijden voor bruggen en sluizen😎 Ook bij het Ljouwerter Skûtsje⛵️proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met de omstandigheden. Bestuursvergaderingen vinden via Skype📹 plaats en in plaats van de geplande trainingen wordt er door de bemanning in groepjes van maximaal 3 personen aan het Ljouwerter Skûtsje en de Vrouwe Nieske geklust!

Copyright © 2024 Stichting Ljouwerter Skûtsje